Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo Nový zdroj tepla a elektrickej energie – Blok multipalivový kotol a protitlaký turbogenerátor

Súťažné podklady

 

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo „Nový zdroj tepla a elektrickej energie – plynové motory a transformátor T10

Súťažné podklady

 

Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark - zrušené

Súťažné podklady

 

Nový zdroj ŽT – PPC 25 MWe

 poznámka: pre otváranie zip súborov odporúčame použiť program Bandizip /stiahnete ho na tomto odkaze/ 

 

Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17

 poznámka: pre otváranie zip súborov odporúčame použiť program Bandizip /stiahnete ho na tomto odkaze/ 

 

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť, pokračovanie V2 Mesto

 poznámka: pre otváranie zip súborov odporúčame použiť program Bandizip /stiahnete ho na tomto odkaze/ 

 

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť, pokračovanie V3 Solinky

 poznámka: pre otváranie zip súborov odporúčame použiť program Bandizip /stiahnete ho na tomto odkaze/ 

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť - ZRUŠENÉ

 

 

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s.

 

 

Doplnenie HW infraštruktúry - zrušené

 

 

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s. - zrušené

 

    poznámka: pre otváranie zip súborov odporúčame použiť program Bandizip /stiahnete ho na tomto odkaze/ 

 

 

Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky po bod 6

 

 

 

Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a. s. - zrušené

 

 

 

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

 

 

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - zrušené

 

 

Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s. – Stavebný dozor

 

 

Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s.

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search