ŽIADOSŤ O ZAKRESLENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ

Identifikačné údaje žiadateľa
Obchodné meno
Nesprávny údaj

IČO
Nesprávny údaj

DIČ
Nesprávny údaj

Sídlo
Nesprávny údaj

Kontaktná osoba
Nesprávny údaj

Telefón
Nesprávny údaj

E-mail
Prosím zadajte Váš e-mail

Korešpondenčná adresa
Nesprávny údaj

Predmet žiadosti Žiadame Vás o zakreslenie inžinierskych sietí vo Vašej správe a majetku v záujmovom území vyznačenom v predloženej situácií (kópia z katastrálnej mapy).
Lokalita
Nesprávny údaj

Katastrálne územie
Nesprávny údaj

Číslo parcely
Nesprávny údaj

Zámer( typ stavby):
Nesprávny údaj

Požadované prílohy k žiadosti: 1x prehľadná situácia alebo kópia z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia
1x predpokladané osadenie stavby v záujmovom území (z dôvodu navrhnutia pripojovacieho bodu)
Príloha 1.
Nesprávny formát/ veľkosť

Príloha 2.
Nesprávny formát/ veľkosť

Príloha 3.
Nesprávny formát/ veľkosť

Príloha 4.
Nesprávny formát/ veľkosť

Spam ochrana(*)
Nesprávny kód

Ďalšie informácie:
Ing. Rudolf Pytel, 041/5064101, 0908901281, rudolf.pytel@ziltep.sk
Ing. Pavol Čerňan, 041/5064178, 0915988348, pavol.cernan@ziltep.sk

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search