Ovzdušie

Dňa 28.1.2022 v podvečerných hodinách došlo ku poruche odsírovacieho zariadenia. Oprava bola identifikovaná okamžite a do 4 hodín bola porucha odstránená. Prevádzka je v zvyčajnom režime.

 

 Informácia o vypustenom množstve emisií znečisťujúcich látok zo zdroja Žilinská teplárenská, a.s.:

 

 Január 2022 znečisťujúca látka množstvo (t/mesiac)
Tuhé znečisťujúce látky (TZL)  0,704
oxidy síry (SO2) 14,477
oxidy dusíka (NOx) 17,838
oxid uhoľnatý (CO) 3,990
amoniak (NH3) 0,048
 oxid uhličitý (CO2) 24 279,385

 

2021

 

2020

2019

2018

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search