Odpady

 

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu

 

 

December 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  
Ostatný odpad  
spolu  

 

November 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  
Ostatný odpad  
spolu  

 

Október 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  
Ostatný odpad  
spolu  

 

September 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  
Ostatný odpad  
spolu  

 

August 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  
Ostatný odpad  
spolu  

 

Júl 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  
Ostatný odpad  
spolu  

 

Jún 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  
Ostatný odpad  
spolu  

 

Máj 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  790,7
spolu  790,7

 

Apríl 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  1 653,62
spolu  1 653,62

 

Marec 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  2033
spolu  2033

 

Február 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  2306,00
spolu  2306,00

 

Január 2022 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,06
Ostatný odpad  2367,6
spolu 2367,66

 

 

ROK 2021 l ROK 2020 l ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search