Výmena rozvodov

 

projekt-europska-unia-odlucovace

 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Žilinská teplárenská, a.s., podpísal  v januári 2018 Zmluvu o NFP  č. KŽP-PO4-SC451-2017-20/H222, ktorá bola zverejnená v CRZ:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3279207&l=sk

Cieľom projektu je výmena a úprava potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinskej teplárenskej, a.s., ktorá zabezpečuje transformáciu pary na horúcu vodu, zmena teplonosného média z pary na horúcu vodu v meste Žilina 

 

Názov projektu

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom investičného projektu je výmena a úprava potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinskej teplárenskej, a.s., ktorá zabezpečuje transformáciu pary na horúcu vodu, zmena teplonosného média z pary na horúcu vodu v meste Žilina 

Kontrahovaná výška NFP

5 581 271,29  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search