Voda

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Voda

Povolené koncentračné hodnoty pre neznečistené chladiace vody, vypúšťané do toku Váh. Skúšky vykonáva akreditované skúšobné laboratórium.

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
December 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,04
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,023
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  10,6

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
November 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,07
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,014
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  15,5

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Október 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,03
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,021
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  19

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
September 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,02
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,024
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  22,0

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
August 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,10
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,01
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  24,0

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Júl 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,09
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,012
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  21,7

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Jún 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,02
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  < 0,03
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  19,7

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Máj 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,16
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  < 0,03
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  16,8

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Apríl 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,04
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  < 0,03
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  13,5

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Marec 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,08
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  < 0,03
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  11,2

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Február 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,02
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,01
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  10,6

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Január 2020
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,13
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,013
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  9,5

 

 

  ROK 2019 |  ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016ROK 2015ROK 2014 | ROK 2013ROK 2012 |

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search