Voda

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Voda

Povolené koncentračné hodnoty pre neznečistené chladiace vody, vypúšťané do toku Váh. Skúšky vykonáva akreditované skúšobné laboratórium.

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
December 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,17
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,013
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  10,4

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
November 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,06
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,006
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  14,1

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Október 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,03
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,009
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  18,0

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
September 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,03
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,011
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  22,3

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
August 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,03
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,013
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  25,8

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Júl 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  < 0,02
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,009
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  22,9

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Jún 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,02
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,018
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  20,0

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Máj 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,03
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,01
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  14,3

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Apríl 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,02
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,013
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  16,4

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Marec 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,02
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,01
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  8,9

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Február 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  < 0,02
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,008
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  8,6

 

Ukazovateľ kvality vôd Rozmer Limitné hodnoty Namerané hodnoty
Január 2019
Cl2 ~ Aktívny chlór mg.l-1 0,3  0,03
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy mg.l-1 0,5  0,012
Teplota vypúšťaných vôd °C < 26  8,3

 

 

 ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016ROK 2015ROK 2014 | ROK 2013ROK 2012 |

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search