Ovzdušie

Oznamy:

Žilinská teplárenská, a.s. oznamuje, že došlo ku poruche filtračných hadíc  odsírovacieho zariadenia, čím došlo ku zvýšenému množstvo TZL. 

V súčasnej dobe je nevyhnutné udržať zásobovanie teplom a elektrickou energiou pre obyvateľstvo aj firmy, je preto nemožné odstavenie zdroja.

Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. 

 

 

Žilinská teplárenská, a.s. od 26.4.2020 z dôvodu zvýšených hodnôt tuhých znečisťujúcich látok neplní emisný limit.

Na zariadení nedošlo ku poruche, nárast emisií je len mierny, na identifikácií dôvodu zvýšenia hodnôt TZL a ich odstránení sa pracuje.

Od 30.04.2020 prejde prevádzka na kotol K3 s úplným plynovým výkonom a jeden kotol K2 bude prevádzkovaný na uhlie do ukončenia vykurovania zo strany spoločnosti Bytterm, a.s.

Následne bude kotol na uhlie odstavený a celá dodávka tepla a pary bude zabezpečovaná výlučne plynovou prevádzkou.

 

2020

2019

2018

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search