Odpady

 

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu

 

 

December 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,05
Ostatný odpad 1633
spolu 1633,05

 

November 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  30
Ostatný odpad  655
spolu  685

 

Október 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,035
Ostatný odpad  892,3
spolu  892,335

 

September 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,08
Ostatný odpad  136,9
spolu  136,98

 

August 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  0,61
spolu  0,61

 

Júl 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,8
Ostatný odpad  54,72
spolu  55,52

 

Jún 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,125
Ostatný odpad  151,865
spolu  151,99

 

Máj 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  28,128
spolu  28,128

 

Apríl 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  230
spolu  230

 

Marec 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,115
Ostatný odpad  208
spolu  208,115

 

Február 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  692,5
spolu  692,5

 

Január 2021 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  1959
spolu 1959

 

 

ROK 2020 l ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search