Odpady

 

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu.

 

 

December 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,105
Ostatný odpad  2 429,2
spolu  2 429,3

 

November 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  30,0
Ostatný odpad  1 600,6
spolu  1 630,6

 

Október 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  1295,8
spolu  1295,8

 

September 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,87
Ostatný odpad  203,1
spolu  203,97

 

August 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,05
Ostatný odpad  18,5
spolu  18,55

 

Júl 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  39,3
spolu  39,3

 

Jún 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  0,16
spolu  0,16

 

Máj 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  497,7
spolu  497,7

 

Apríl 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  1 636,1
spolu  1 636,1

 

Marec 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,06
Ostatný odpad 2 945,9
spolu 2 945,96

 

Február 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  3 184,6
spolu  3 184,6

 

Január 2020 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,06
Ostatný odpad 3 158,9
spolu 3 158,96

 

 

ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search