Odpady

 

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu.

 

 

December 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,7
Ostatný odpad  3 398,128
spolu  3 398,198

 

November 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  2 373,128
spolu  2 373,128

 

Október 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,94
Ostatný odpad  212,3
spolu  213,24

 

September 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,15
Ostatný odpad  69,9
spolu  70,05

 

August 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  94,7
spolu  94,7

 

Júl 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  16,06
spolu  16,06

 

Jún 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,08
Ostatný odpad  4,238
spolu  4,318

 

Máj 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,05
Ostatný odpad  1 730,75
spolu  1 730,8

 

Apríl 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,0
Ostatný odpad  2 152,54
spolu  2 152,54

 

Marec 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,1
Ostatný odpad  3 717,64
spolu  3 717,74

 

Február 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,06
Ostatný odpad  3 740,97
spolu  3 741,03

 

Január 2019 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,09
Ostatný odpad  4 841,0
spolu  4 841,09

 

 

ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search