Odpady

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu.

 

December 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,06
Ostatný odpad 4 434,48
spolu 4 434,54

 

November 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 1,60
Ostatný odpad 3 288,28
spolu 3 289,88

 

Október 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 2 902,97
spolu 2 902,97

 

September 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 612,96
spolu 1 612,96

 

August 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,735
Ostatný odpad 1 142,63
spolu 1 143,365

 

Júl 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 264,86
spolu 1 264,86

 

Jún 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 257,54
spolu 1 257,54

 

Máj 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,94
Ostatný odpad 1388,78
spolu 1389,72

 

Apríl 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 2 565,71
spolu 2 565,71

 

Marec 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 529,37
spolu 3 529,37

 

Február 2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 741,94
spolu 3 741,94

 

Január  2013 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 4852,63
spolu 4852,63

 

 

ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search