Odpady

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA na roky 2011 – 2015

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu.

 

December 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 4389,5
spolu 4389,5

 

November 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 2 798,5
spolu 2 798,5

 

Október 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 2 335,0
spolu 2 335,0

 

September 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 222,79
spolu 3 222,79

 

August 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 194,71
spolu 1 194,71

 

Júl 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,74
Ostatný odpad 1 156,99
spolu 1 157,73

 

Jún 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 141,57
spolu 1 141,57

 

Máj 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 222,79
spolu 3 222,79

 

Apríl 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,74
Ostatný odpad 1 997,57
spolu 1 998,31

 

Marec 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 2 734,36
spolu 2 734,36

 

Február 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 222,79
spolu 3 222,79

 

Január 2014 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 854,28
spolu 3 854,28

 

 

ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search