Odpady

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA na roky 2011 – 2015

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu.

 

 

December 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,08
Ostatný odpad 2 954,02
spolu 2954,10

 

November 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,02
Ostatný odpad 2 784,88
spolu 2 784,9

 

Október 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,89
Ostatný odpad 2 969,52
spolu 2 970,41

 

September 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 989,20
spolu 1 989,20

 

August 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 241,66
spolu 1 241,66

 

Júl 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,10
Ostatný odpad 1 164,10
spolu 1 164,20

 

Jún 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,06
Ostatný odpad 1 123,10
spolu 1 123,16

 

Máj 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 524,84
spolu 1 524,84

 

Apríl 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,74
Ostatný odpad 1 997,57
spolu 1 998,31

 

Marec 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 2 734,36
spolu 2 734,36

 

Február 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 222,79
spolu 3 222,79

 

Január 2015 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 666,66
spolu 3 666,66

 

 

ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search