Odpady

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu.

 

 

December 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,06
Ostatný odpad  4143,41
spolu  4143,47

 

November 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,38
Ostatný odpad  3 326,17
spolu  3 326,55

 

Október 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  2 617,73
spolu  2 617,73

 

September 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad 2368,21 
spolu 2368,365 

 

August 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1141,86
spolu 1141,86

 

Júl 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 1 092,89
spolu 1 092,89

 

Jún 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,08
Ostatný odpad 1 168,23
spolu 1 168,31

 

Máj 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,065
Ostatný odpad 1 667,45
spolu 1 667,515

 

Apríl 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 2 201,9
spolu 2 201,9

 

Marec 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,1
Ostatný odpad 3 406,5
spolu 3 406,6

 

Február 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0
Ostatný odpad 3 098,65
spolu 3 098,65

 

Január 2016 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,004
Ostatný odpad 4408,94
spolu 4408,944

 

 

ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search