Odpady

 

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu.

 

 

December 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  3,00
Ostatný odpad  3 566,5
spolu  3 569,5

 

November 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  2 851,988
spolu  2 851,988

 

Október 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,17
Ostatný odpad  2 189,23
spolu  2 189,4

 

September 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  1 369,798
spolu  1 369,798

 

August 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  46,62
spolu  46,62

 

Júl 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,08
Ostatný odpad  1 041,028
spolu  1 041,108

 

Jún 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,47
Ostatný odpad  1 033,67
spolu  1 034,14

 

Máj 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  1 167,24
spolu  1 167,24

 

Apríl 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,08
Ostatný odpad  1884,4
spolu  1884,48

 

Marec 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,08
Ostatný odpad  3 836,9
spolu  3 836,98

 

Február 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  3 954,66
spolu  3 954,66

 

Január 2018 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,08
Ostatný odpad  3 891,7
spolu  3 891,78

 

 

ROK 2017 | ROK 20166 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search