Odpady

Informácie o vplyve na životné prostredie podľa zákona č.17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Mesačné vyhodnotenie

Odpady

Nebezpečný odpad je likvidovaný oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie a zhodnotenie v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Ostatný odpad je odvážaný na skládku komunálneho odpadu, resp. ukladaný na odkalisko. Kovový odpad je odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá zabezpečuje jeho zhodnotenie – recykláciu.

 

 

December 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  4 333,08
spolu  4 333,08

 

November 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  1,31
Ostatný odpad  3 095,6
spolu  3 096,91

 

Október 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,08
Ostatný odpad  2 644,4
spolu  2 644,48

 

September 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  888,54
spolu  888,54

 

August 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,1
Ostatný odpad  9,17
spolu  9,27

 

Júl 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,07
Ostatný odpad  149,29
spolu  149,36

 

Jún 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  1,65
Ostatný odpad  1 733,83
spolu  1 735,48

 

Máj 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  1,65
Ostatný odpad  1 733,83
spolu  1 735,48

 

Apríl 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0,08
Ostatný odpad  2 454,258
spolu  2 454,338

 

Marec 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad  2 992,3
spolu 2 992,3 

 

Február 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad 0,06
Ostatný odpad 2 547
spolu 2 547,06

 

Január 2017 Druh odpadu  t
Nebezpečný odpad  0
Ostatný odpad 4 015
spolu 4 015

 

 

 

 

ROK 2017 | ROK 2016 |ROK 2015 ROK 2014 |ROK 2013 | ROK 2012 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search