Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 20/10/20 3:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 62.4 mg/m3, ref.
SO2 250 119.9 mg/m3, ref.
NOx 200 219.3 mg/m3, ref.
TZL 25 24.6 mg/m3, ref.