Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 15/1/21 17:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 24.1 mg/m3, ref.
SO2 250 131.0 mg/m3, ref.
NOx 200 140.6 mg/m3, ref.
TZL 25 14.4 mg/m3, ref.