Názov spaľovacieho zariadenia – Kotol K1, K2, K5 (palivo hnedé uhlie/zemný plyn)

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 19.10.21 01:00
Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
TZL 22 0.23 mg/m3, ref.
SO2 227 35.80 mg/m3, ref.
NOx 180 154.67 mg/m3, ref.
CO 227 52.89 mg/m3, ref.
NH3 10 3.27 mg/m3, ref.


Názov spaľovacieho zariadenia – Kotol K3 (palivo zemný plyn)

Čas: 19.10.21 01:00
Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
NOx 100 73.67 mg/m3, ref.
CO 100 2.37 mg/m3, ref.