Názov spaľovacieho zariadenia – Kotol K5 (palivo zemný plyn) - komín K192m

Čas: 17.05.22 09:00
Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
NOx 100   mg/m3, ref.
CO 100   mg/m3, ref.


Názov spaľovacieho zariadenia – Kotol K1, K2, K5 (palivo hnedé uhlie/zemný plyn) - komín K120m

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 17.05.22 09:00
Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
TZL 22 0.20 mg/m3, ref.
SO2 227 100.72 mg/m3, ref.
NOx 180 182.19 mg/m3, ref.
CO 227 61.47 mg/m3, ref.
NH3 10 3.91 mg/m3, ref.


Názov spaľovacieho zariadenia – Kotol K3 (palivo zemný plyn) - komín K41m

Čas: 17.05.22 09:00
Názov znečisťujúcej látky Povolený denný limit Aktuálna hodnota Jednotka
NOx 100 -0.00 mg/m3, ref.
CO 100 0.52 mg/m3, ref.