Aktuality 2020

Uzatvorený chladiaci okruh

Unikátne technické riešenie nám umožní zachytiť odpadové teplo a využiť ho vo výrobnom procese.

Druhou významnou investičnou akciou realizovanou v roku 2020 bude zachytenie a zhodnotenie odpadového tepla vybudovaním uzavretého chladiaceho okruhu.

Ide o  systém chladenia výrobných zariadení prostredníctvom tepelných čerpadiel a chladenia priestorov prostredníctvom absorpčného chladiča. Technológia systému zachytáva, zhodnocuje nízko potenciálne teplo z chladenia výrobných zariadení, priestorov a umiestňuje ho do výrobného procesu, resp. do distribučného systému tepla odberateľom. Chladiaca voda pre chladenie výrobných zariadení cirkuluje v uzavretom okruhu chladenia výrobnej technológie v hlavnom výrobnom bloku teplárne  a v uzavretom okruhu chladenia  priestorov. Systém chladenia tvoria dva samostatné zdroje chladu, dva okruhy cirkulácie chladiacej vody.   Zdroje chladu  sú vzájomne prepojené. Toto umožňuje zabezpečiť chladenie výrobných zariadení aj so zdroja chladu pre priestory čím je zabezpečená  vyššia bezpečnosť prevádzky. Systém je navrhnutý tak, že v budúcnosti umožní pripojiť aj administratívne priestory na systém chladenia.

Unikátne technické riešenie, ktorého autormi sú dvaja dlhoroční  zamestnanci, bolo zapísané do registra úžitkových vzorov. Hlavnou motiváciou projektu je zníženie nákladov na výrobu tepla zachytením a využitím odpadového  tepla, ktoré je možné efektívne využiť vo výrobnom procese. Nová technológia bude mať má pozitívny vplyv na prevádzkovanie zdroja a taktiež zníženie ekologického dopadu pri prevádzke centrálneho zásobovania teplom.

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search