Aktuality 2020

Vykurovacia sezóna v plnom prúde

Vykurovacia sezóna podľa vyhlášky začína 1.septembra a tepláreň je povinná začať dodávať teplo,  ak priemerná vonkajšia teplota klesne pod 13 stupňov Celzia  dva po sebe nasledujúce dni a v najbližších dňoch nie je predpoklad, že by došlo k otepleniu. September bol teplejší, s vykurovaním sa začalo neskôr. Odberatelia, ktorí sú napojení priamo na tepláreň si svoj odber regulujú sami, dodávka tepla je zabezpečovaná  nepretržite celoročne a záleží len na nich, kedy teplo spustia.

Domácností, ktoré sú vykurované prostredníctvom bytových družstiev, musia svoje požiadavky smerovať na  svojho správcu. Žilinská teplárenská dodáva teplo obyvateľom mesta  Žilina  prostredníctvom bytových družstiev, ktoré spravujú takmer 22 000 bytov.  Vykurovanie pre bytový sektor bolo spustené od 18.9.2019. 

Už roky sa vďaka pravidelnej údržbe a generálnym opravám teplárni darí zvyšovať spoľahlivosť a bezpečnosť svojich zariadení a tak zabezpečovať dodávku tepla nepretržite bez prerušení.

V súčasnosti má Žilinská teplárenská 150 priamych zákazníkov a 265 odberných miest. Svojim zákazníkom dodáva tepelnú energiu v požadovaných stabilných parametroch prostredníctvom horúcovodného a parovodného systému v celkovej dĺžke 74 km. Ročne, v závislosti od klimatických podmienok, vyrobí v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou od 2000 do 2300 TJ tepelnej energie.

Reálny obraz o potrebe vykurovania v danej lokalite na základe skutočných klimatických podmienok  dávajú namerané dennostupne.  Počet dennostupňov za určité časové obdobie  charakterizuje klimatické podmienky. Čím je vonku chladnejšie, tým je ich počet väčší. Dennostupeň  (°D) predstavuje rozdiel  vnútornej teploty v byte (v priemere 20 °C) a priemernej vonkajšej teploty.

Prehľad dennostupňov nameraných v Žiline

dennostupne

Viete aké sú odporúčané teploty domácností?

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva č.152/2005 sú odporúčané vnútorné teploty vo vykurovaných miestnostiach nasledovné:

pre obývacie miestnosti  21 °C
kúpeľne      24 °C
vykurované chodby   15 °C
kancelárie    20 °C

 

             

                                        

                    

                                      

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search