Aktuality 2020

Tepláreň pokračuje vo výmene rozvodov

Výmena rozvodov na Solinkách je takmer ukončená, pripravujeme sa na I. časť druhej etapy, ktorá pôjde zo Soliniek po Veľkogaráže.

 

Výmena parných rozvodov za horúcovodné

Ide o projekt modernizácie existujúcich rozvodov a zmeny teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, kde pôvodné potrubie je nahradené moderným predizolovaným prívodným aj vratným horúcovodným potrubím uloženým v prevažnej väčšine v trase pôvodných parných a kondenzátnych rozvodov. Z pohľadu efektívnosti vyrobeného tepla a jeho distribúcie ide o strategický projekt. Prípravné a projektové práce trvali tri roky.

Čo je cieľom projektu?

Hlavným cieľom je odstrániť straty energií vznikajúce pri výrobe a distribúcii tepla a tým aj zníženie produkcie CO2. Okrem výrazného zníženia tepelných strát výmena prinesie aj menšie nároky na údržbu a jednoduchú montáž. Nové potrubie je tiež vybavené monitorovacím systémom, ktorý umožní v každom okamihu vyhodnotiť stav potrubia a lokalizovať poruchu. Projekt je rozdelený na viacero dve etapy a v rámci nich sa počas troch rokov vymení viac ako 25 km potrubí.

I. etapa

Na prvú etapu sme získali nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EU, celková výška investície prvej etapy sa pohybuje na úrovni 8,4 milióna eur. Trasa realizovanej výmeny je dlhá 6 km a viedla z východiskového bodu teplárne cez sídlisko Vlčince až po lokalitu Solinky a končí na ulici Borová. So zmenou média bolo potrebné upraviť aj súvisiace technológie. Realizuje sa rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice tepla a zmena vnútorných rozvodov v areáli teplárne z pary na horúcu vodu pre vyvedenie výkonu horúcovodu Solinky. Taktiež sme vymenili parné výmenníkové stanice odberateľov za moderné kompaktné horúcovodné stanice s lepšou účinnosťou. Spolu ide o 17 odovzdávacích staníc, pričom vo vlastníctve Byttermu je 7 OST. Pri realizácii diela bola dodávka tepla pre konečného zákazníka prerušená maximálne 4 týždne. Pri realizácii horúcovodného potrubia, kde hrozilo dlhšie prerušenie, bol zrealizovaný by-pass a pri realizácii potrubia smer Metro boli použité mobilné náhradné zdroje tepla. V súčasnej dobe sa realizujú povrchové úpravy. Niektoré práce sa budú realizovať až v roku 2020. Čo je dôležité, teplo dodávame do všetkých odberných miest na sídlisku Solinky.

prezentacia stavebne upravy rozvodov

II.etapa

V roku 2019 spoločnosť požiadala o pridelenie NFP na II. etapu vytesňovania a v závere roka bola naša žiadosť schválená. Trasa pôjde zo sídliska Solinky po Veľkogaráže v roku 2020 a v roku 2021 od Veľkogaráží po Aupark. Predpokladané investičné náklady predstavujú cca 10 mil. Eur a NFP bude vo výške takmer 5,8 mil. Eur.

IMG3262
IMG3258
IMG3255
IMG3249

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search