Aktuality 2020

Nedávno prebehla zmena vo vedeniach všetkých šiestich teplární patriacich do portfólia štátu. MH manažment, ako jediný akcionár týchto teplární, medzi ktoré patrí aj Žilinská teplárenská, vytvoril MH Teplárenský holding, ktorého cieľom je zefektívnenie fungovania teplární so synergickým efektom. Už po pár mesiacoch nový model riadenia prináša prvé ovocie  v podobe  zníženia nákladov, zefektívnenia procesov, realizácii lepších nákupov a využívania zdieľaných služieb v rámci holdingu, čo sa pre odberateľa  kladne prejaví už aj vo vzťahu k cene tepla uplatňovanej roku 2020, a to v rámci zúčtovania, ktoré bude vykonané v jarných mesiacoch roka 2021. „Žilinská teplárenská od 1.januára 2021 znižuje cenu tepla o 4 %,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti  Viliam Mrvečka s tým, že  v prijímaní opatrení na stabilizáciu ceny tepla bude spoločnosť pokračovať aj v budúcom období.

S účinnosťou od 1.1.2021 Žilinská teplárenská znižuje variabilnú zložku ceny tepla  z doterajších 0,0383 Eur/kWh na 0,0361 Eur/kWh a fixnú zložku znižuje z doterajších  148,1080 Eur/kW na  145,7566 Eur/kW.

 

 

Vážený odberateľ.

Oznamujeme Vám, že z dôvodu II. etapy výmeny parných rozvodov za horúcovodné v trase Hliny, bude prerušená dodávka tepla dňa 10.9.2020 štvrtok o cca 7:00 hodine.

Obnovenie dodávok tepla bude cca 8.10.2020 nedeľa o cca 24:00 hodine.

Vážený odberateľ, 

oznamujeme Vám, že z dôvodu II. etapy výmeny parných rozvodov za horúcovodné v trase Hliny, bude prerušená dodávka tepla dňa 17.8.2020 pondelok o cca 4:00 hodine. 

Obnovenie dodávok tepla bude cca 17.9.2020 štvrtok o cca 24:00 hodine.

Vážený odberateľ, 

oznamujeme Vám, že z dôvodu II. etapy výmeny parných rozvodov za horúcovodné v trase Hliny, bude prerušená dodávka tepla dňa 30.7.2020 štvrtok o cca 6:00 hodine.

Obnovenie dodávok tepla bude cca 30.8.2020 nedeľa o cca 24:00 hodine.

V najbližších dňoch sa rozbehnú práce na II. etape modernizácie teplárenskej siete.  V prvej etape bolo vymenené potrubie dlhé 9 kilometrov na trase  z teplárne cez sídlisko Vlčince až po Solinky. V druhej etape rozdelenej do dvoch rokov,  bude rekonštrukcia rozvodov pokračovať v tomto roku zo Soliniek (ul.Borová)  po Veľkogaráže a v budúcom roku od Veľkogaráží po Aupark, pričom sa vymení viac ako 10 kilometrov potrubia.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej František Pompura bol hosťom diskusnej relácie Pod rúškom informácií, ktorú organizujú týždenníky MY. Hovoril v nej aj o tom, ako súčasná pandémia spôsobená koronavírusom ovplyvňuje výrobu tepla v žilinskej teplárni, a tiež aké má spoločnosť ďalšie plány do budúcnosti.

Vykurovacia sezóna podľa vyhlášky začína 1.septembra a tepláreň je povinná začať dodávať teplo,  ak priemerná vonkajšia teplota klesne pod 13 stupňov Celzia  dva po sebe nasledujúce dni a v najbližších dňoch nie je predpoklad, že by došlo k otepleniu. September bol teplejší, s vykurovaním sa začalo neskôr. Odberatelia, ktorí sú napojení priamo na tepláreň si svoj odber regulujú sami, dodávka tepla je zabezpečovaná  nepretržite celoročne a záleží len na nich, kedy teplo spustia.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search