Aktuality 2018

Vzhľadom k výrazným zmenám v ekonomických parametroch vstupujúcich do kalkulácie ceny tepla, naša spoločnosť bola nútená požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o úpravu ceny tepla . Regulátor po preskúmaní nášmu návrhu vyhovel a   s účinnosťou od 1.9.2018 Žilinská teplárenská, a.s. zvyšuje variabilnú zložku ceny tepla  z doterajších 0,0274 Eur/kWh na 0,0312 Eur/kWh. Fixná zložka zostáva nezmenená, na úrovni 143,1751 Eur/kW.  

Nárastom  variabilnej zložky sa zvýši  výsledná cena za  teplo o 7,3 % oproti predchádzajúcej cene. Napriek tomuto zvýšeniu Žilinská teplárenská zostáva aj naďalej jeden z najlacnejších výrobcov tepelnej energie spomedzi teplární.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search