Aktuality 2013

Akumulátor tepla

V novembri 2012 spoločnosť uviedla do prevádzky zásobník na horúcu vodu „AKUMULÁTOR TEPLA“ s objemom 3 400 m3.

Uvedený akumulátor zabezpečí lepšie využitie tepelného zdroja v zimnom vykurovacom období a v prechodných obdobiach, kedy sa rozdiel v odberoch tepla pohybuje na úrovni  50 % medzi denným a nočným odberom. V nočných útlmových hodinách sa bude akumulátor nabíjať na teplotu 95 °C a v ranných špičkových hodinách bude uvedené teplo dodávané k odberateľom. Akumulácia tepla zabezpečí optimalizáciu výrobného procesu,  lepšie využitie výrobných kapacít a tým zlepšenie účinnosti zdroja. Uvedené zlepšenie predstavuje pokles ročnej spotreby uhlia a tým zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia.

Ďalšiu funkciu bude akumulátor plniť pri poskytovaní podporných služieb vo výrobe elektrickej energie predovšetkým v letnom období. V dnešnej dobe sa pri aktivácii prebytočné teplo vypúšťa.

Uvedený spôsob akumulácie tepla sa vo veľkej miere úspešne využíva v severských štátoch, ktoré sa považujú za lídrov v efektívnosti výroby a dodávky tepla.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search