Aktuality 2013

Cena tepla pre rok 2014

Žilinská teplárenská, a.s. aktuálne zasiela svojim odberateľom pripravené objednávky na potvrdenie množstva tepla, ktoré plánujú odoberať v roku 2014, v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č. 222/2013 zo dňa 11. Júla 2013, ako jeden z hlavných vstupov pre cenové konanie, ktoré bude ukončené Rozhodnutím ÚRSO o cene tepla pre Žilinskú teplárenskú, a.s. ako regulovaného subjektu. Potvrdenú objednávku odberatelia zasielajú na adresu ŹT, a.s. najneskôr do 30.8.2013. Návrh ceny tepla musí ŽT, a.s. predložiť na schválenie URSO najneskôr do 30.9.2013.

Sme presvedčení, že napriek investíciám do nových, resp. do modernizácie existujúcich tepelných zariadení, cena tepla bude ako doteraz, jednou z najnižších v rámci SR.

O ďalšom procese cenotvorby bude Žilinská teplárenská, a.s. svojich zákazníkov operatívne informovať.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search