Aktuality 2013

Tepláreň rozširuje svoje siete do centra mesta

Po nedávnom rozšírení tepelnej sústavy na Národnej ulici pripravuje Žilinská teplárenská, a. s., dva nové projekty na zabezpečenie vykurovania distribučnej teplárenskej siete aj v širšom centre mesta a to na uliciach Hálkova a Veľká Okružná. Hlavným motívom je ekologickejší, jednoduchší a lacnejší spôsob vykurovania v tejto oblasti.

Prvý z projektov, ktorý sa týka vykurovania bytových jednotiek na Hálkovej, je momentálne vo fáze realizácie. Minulý týždeň sa začali práce na montáži tepelných potrubí, v trase od existujúcej parovodnej šachty v blízkosti žel. stanice Záriečie, vzdušným vedením na mostnej konštrukcii cestného telesa « Rondel », a pokračovaním podzemným vedením do priestorov objektu na ul. Hálkova, v ktorom sa nachádza plynová kotolňa. Táto bude nahradená modernou odovzdávacou stanicou tepla (OST), s transformáciou parného tepelného média na teplovodné. Predpokladaný termín ukončenia prác na prípojke a OST je v I. dekáde novembra 2013.

Prvým podnetom na rozšírenie tepelnej sústavy do tejto oblasti boli sťažnosti samotných obyvateľov. "Ľudia sa sťažovali na staré kotly, ktoré dlhodobo nespĺňali emisné požiadavky a zároveň účinnosť kotlov bola už veľmi nízka. Vďaka nášmu riešeniu sme schopní zaistiť pre Žilinčanov ekologickejšie a úspornejšie riešenie vykurovania." , informuje Peter Halama z oddelenia marketingu.

Prevažná väčšina lokálnych zdrojov tepla v danej lokalite sa totiž nachádza v husto osídlenom území a existujúce zdroje tepla, ktorými sú najmä zastarané kotly, nevyhnutne predstavujú zdroje znečistenia ovzdušia. V Žilinskej teplárni je teplo vyrábané spaľovaním energetického uhlia s vysokoúčinným záchytom znečisťujúcich látok. Vďaka inštalácii technológie odsírenia spalín v uplynulom období a ďalším pripravovaným zmenám v rámci emisných kvót zo strany Európskej únie sa darí Žilinskej teplárenskej dosahovať reálne množstvá škodlivín výrazne nižšie ako sú predpísané limity.

Vecernik-halkova

Žilinská teplárenská pripravuje projekty na zabezpečenie vykurovania aj v širšom centre Žiliny na uliciach Hálkova a Veľká Okružná.

Druhá časť projektu, v ktorej ide o objekty na ulici Veľká Okružná, je momentálne vo fáze príprav a rokovaní. Žilinská teplárenská už oslovila viaceré stredné školy a ďalšie organizácie v tejto lokalite v rámci rozšírenia tepelnej sústavy bližšie do centra mesta. Spoločnosť sa tak postupne dostáva čoraz bližšie k obyvateľom mesta a ponúka im ekologickú a úspornú alternatívu vykurovania svojich domovov.

Veronika Šinková
Foto: autor

zdroj:  Večerník, 1/10/2013

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search