Aktuality 2013

Po nedávnom rozšírení tepelnej sústavy na Národnej ulici pripravuje Žilinská teplárenská, a. s., dva nové projekty na zabezpečenie vykurovania distribučnej teplárenskej siete aj v širšom centre mesta a to na uliciach Hálkova a Veľká Okružná. Hlavným motívom je ekologickejší, jednoduchší a lacnejší spôsob vykurovania v tejto oblasti.

Žilinská teplárenská, a.s. aktuálne zasiela svojim odberateľom pripravené objednávky na potvrdenie množstva tepla, ktoré plánujú odoberať v roku 2014, v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č. 222/2013 zo dňa 11. Júla 2013, ako jeden z hlavných vstupov pre cenové konanie, ktoré bude ukončené Rozhodnutím ÚRSO o cene tepla pre Žilinskú teplárenskú, a.s. ako regulovaného subjektu. Potvrdenú objednávku odberatelia zasielajú na adresu ŹT, a.s. najneskôr do 30.8.2013. Návrh ceny tepla musí ŽT, a.s. predložiť na schválenie URSO najneskôr do 30.9.2013.

 Žilinská teplárenská, a. s., je dominantným producentom tepelnej a elektrickej energie v Žiline a jej najbližšom okolí. Spoločnosť prevádzkuje kogeneračný zdroj s inštalovaným tepelným výkonom 289,3 MWt a inštalovaným elektrickým výkonom 49,7 MW. Ročne vyrobí od 90 do 100 GWh elektrickej energie a do tepelných rozvodov dodá od 1,9 do 2,0 TJ tepelnej energie. Spoločnosť zamestnáva 200 ľudí.

Prajeme všetkým odberateľom a obchodným partnerom úspešný rok 2013!

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search