Aktuality 2022

Žilinská teplárenská znižuje cenu tepla

Nedávno prebehla zmena vo vedeniach všetkých šiestich teplární patriacich do portfólia štátu. MH manažment, ako jediný akcionár týchto teplární, medzi ktoré patrí aj Žilinská teplárenská, vytvoril MH Teplárenský holding, ktorého cieľom je zefektívnenie fungovania teplární so synergickým efektom. Už po pár mesiacoch nový model riadenia prináša prvé ovocie  v podobe  zníženia nákladov, zefektívnenia procesov, realizácii lepších nákupov a využívania zdieľaných služieb v rámci holdingu, čo sa pre odberateľa  kladne prejaví už aj vo vzťahu k cene tepla uplatňovanej roku 2020, a to v rámci zúčtovania, ktoré bude vykonané v jarných mesiacoch roka 2021. „Žilinská teplárenská od 1.januára 2021 znižuje cenu tepla o 4 %,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti  Viliam Mrvečka s tým, že  v prijímaní opatrení na stabilizáciu ceny tepla bude spoločnosť pokračovať aj v budúcom období.

S účinnosťou od 1.1.2021 Žilinská teplárenská znižuje variabilnú zložku ceny tepla  z doterajších 0,0383 Eur/kWh na 0,0361 Eur/kWh a fixnú zložku znižuje z doterajších  148,1080 Eur/kW na  145,7566 Eur/kW.

 

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search