Aktuality 2022

Ekologizácia, jeden zo základných princípov fungovania spoločnosti

Od budúcej zimnej sezóny už nebude popolček z kotlov K1 a K2 ukladaný na odkalisko.

 

Vďaka zrealizovaným ekologickým opatreniam patrí žilinská tepláreň k najekologickejším v krajine a vo svojom ekologickom prístupe pokračuje aj naďalej.  Okrem ovzdušia sústreďujeme pozornosť aj na zodpovedné využívania vody pre technologické účely a na oblasť nakladania s tuhými odpadmi. Účinné odlučovanie tuhých znečisťujúcich  látok zachytáva popolček vznikajúci v procese spaľovania uhlia. Ten je spoločne so škvarou hydraulickou cestou dopravovaný na zabezpečené odkalisko. Odkalisko sa  blíži k naplneniu svojej úložnej kapacity, a tak v tomto roku spúšťame výstavbu suchého odberu popolčeka.  

Pri terajšom prevádzkovaní troch uholných kotlov tepláreň vyprodukuje cca 20 tisíc ton popolčeka a škvary, ktoré sú vo forme hydrozmesi prepravované na odkalisko do Rosiny. Odkalisko, ktoré slúži takmer 35 rokov a  do  súčasnosti bolo na jeho ploche 22,55 ha uložených približne 2 milióny m3 popolovín sa blíži k naplneniu úložnej kapacity. V týchto dňoch bola spustená výstavba zariadenia pre suchý odber popolčeka z elektrostatických odlučovačov a druhých ťahov kotlov K1 a K2. Výstavbou zariadenia sa dosiahne hospodárnejšie a ekologické nakladanie s produktami spaľovania a suchý popolček bude využívaný v stavebnom priemysle.  Investícia, ktorá  sa pohybuje na úrovni takmer 4 mil. Eur zabezpečí, že  popolček vyprodukovaný na kotloch K1 a K2 už nebude v nasledujúcej zimnej sezóne  ukladaný na odkalisko.

 

Prehľad znižovania emisií v Žilinskej teplárenskej od roku 2002

graf emisie

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search