Aktuality 2022

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. 6. 2022  spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. spustila novú webovú stránku, na ktorej nájdete všetky aktuálne informácie.

Prosím navštívte:

www.mhth.sk

Táto web stránka už nebude ďalej aktualizovaná a bude v krátkom čase deaktivovaná.  

Vážení zákazníci,

k 01. 05. 2022 vznikol MH Teplárenský holding, a.s., ktorý sa stal univerzálnym právnym nástupcom teplárenských spoločností Bratislavská teplárenská, a. s., Trnavská teplárenská, a. s., Žilinská teplárenská, a. s., Martinská teplárenská, a. s., Zvolenská teplárenská, a. s., a Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Na základe vyššie uvedeného oznamujeme, že z tohto dôvodu meníme režim preberania poštových zásielok:

Poštové zásielky bežného typu – prosím zasielajte na:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Doručovanie zásielok súvisiacich s projektami:

Adresa na zasielanie: MH Teplárenský holding, a.s., závod MHTH Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

papierová forma

  • kompletná technická dokumentácia (projektová stavebná, realizačná a pod.) pre všetky fázy projektu
  • vyjadrenia a  stanoviská, revízne správy, osvedčenia ku všetkým fázam projektu
  • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí ku všetkým fázam projektu
  • štúdie a audity ku všetkým fázam projektu

elektronická forma

  • kompletná dokumentácia k projektom – elektronické nosiče (CD, USB)

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search