Spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s., člen skupiny MH Teplárenský holding sa ospravedlňuje občanom a najmä obyvateľom dotknutých ulíc za vzniknutú situáciu počas rekonštrukcie parovodu.

Počas prebiehajúcich prác na výmene parovodu za teplovod bolo voči generálnemu dodávateľovi stavebných prác spoločnosti TENZA, a.s., so sídlom Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, IČO: 25 570 722, začaté insolvenčné konanie v ČR, ku dňu 22.2.2021. Vzniknutá situácia znemožnila pokračovanie prác, vrátane finálneho  dokončenie diela. Jedná sa o časti povrchových úprav, osadenia zdemontovaných stĺpov verejného osvetlenia, vyčistenia dotknutých priestranstiev a ďalšie  ukončovacie  práce. 

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Situáciu sa  snažíme riešiť aj vo vlastnej réžii, sme tu však limitovaní prebiehajúcim insolvenčným konaním, ktoré je aktuálne už v štádiu vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka TENZA, a.s. Za danej situácie máme naviac skomplikovaný prístup k finančnému príspevku, keďže projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vedenie Žilinskej teplárenskej, a.s. situáciu aktívne rieši aj v spolupráci s vedením MH Teplárenský holding s cieľom práce dokončiť v čo najkratšom čase ku spokojnosti občanov a návštevníkov mesta Žilina.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Vážení zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu bankového spojenia našej spoločnosti.

Nové číslo účtu je:

IBAN: SK18 0900 0000 0051 7434 7891     

SWIFT: GIBASKBX

Prosíme, aby ste si zmenu zaevidovali vo svojich systémoch a v budúcnosti používali výlučne toto číslo účtu. Zmena bankového spojenia bude uvedená aj na nami vystavených faktúrach.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle: +421 41 5064 294.

Ďakujeme za pochopenie.

TEPLO

Prenechajte starostlivosť o Vašu tepelnú pohodu na nás!

50 rokov ŽT, a.s.

Už viac ako 50 rokov sme dominantný producent tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina. Preveďte sa s nami najdoležitejšími míľnikmi v histórii našej spoločnosti.

Úžitkový vzor

Tepláreň zaregistrovala svoj prvý úžitkový vzor

DISTRIBUČNÁ SIEŤ

Tepelná energia tisícom odberateľov

Vykurovanie pre bytový sektor bolo spustené od soboty 25.9.2020

start vykurovacej sezony 20 21 teplaren zilina

Vykurovanie pre bytový sektor bolo spustené od soboty 25.9.2020

Suchý odber popolčeka priamo v teplárni

graf emisie small

Od budúcej zimnej sezóny už nebude popolček z kotlov K1 a K2 ukladaný na odkalisko.

Odkalisko Rosina

Odkalisko  v Rosine prevádzkujeme v súlade s platným integrovaným povolením.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku nášho areálu.

Cena tepla pre rok 2021

Žilinská teplárenská od 1.januára 2021 znižuje cenu tepla o 4 %.

Výročná správa za rok 2019

vyrocna sprava home

Zverejnili sme výročnú správu za rok 2019

Ochranná známka

Stali sme sa majiteľmi ochrannej známky

LIVE STREAM Z KOMÍNA

Pozrite si živý video pohľad na Žilinu z výšky 194 m.

APRÍL 2022 V ČÍSLACH

978 179 GJ 
vyrobeného tepla

47 970 MWh 
vyrobenej elektrickej energie

61 761
spotreba hnedého uhlia

5 135 497 m3 
spotrebovaného zemného plynu

ROK 2021 V ČÍSLACH

2 130 067 GJ 
vyrobeného tepla

95 378 MWh 
vyrobenej elektrickej energie

69 308
spotreba hnedého uhlia

35 422 135 m3 
spotrebovaného zemného plynu

TEPLO PRE VÁS OD ROKU 1967

0
+
rokov na trhu
0
priamych odberateľov
Image
0
%
tepelnej spotreby mesta
0
TJ
tepelnej energie za rok
0
km
rozvodnej siete

Naši zákazníci

Bytterm
Metsä Tissue
Kia Motors
Mobis
Holiday Inn
Zilinská univerzita
Ministerstvo obrany SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Mirage, s.r.o.
MŠK Žilina
Aupark
Franke Slovakia

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search