Technické parametre

Charakteristika zdrojov pre výrobu elektrickej energie

Turbogenerátor

Inštal. výkon

(MWe )

výroba 2014

(MWh)

výroba 2015

(MWh)

výroba 2016

(MWh)

výroba 2017

(MWh)

TG 1

12

10 707

4 612

2 691

3 747

TG 2

12

21 511

17 591

19 241

15 493

TG 3

25

46 736

79 662

73 817

79 673

TG 4

0,768

5 677

4 563

4 835

5 627

SPOLU

49,768

84 631

106 427

100 584

104 540

Turbogenerátor TG4

Turbogenerátor TG4 – točivá redukcia je doplnkovým zdrojom výroby elektrickej energie

Priebeh výroby tepla a elektrickej energie v Žilinskej teplárenskej

Image

I.polrok 2018 v číslach

958 801 GJ 
vyrobeného tepla

56 770 MWh 
vyrobenej elektrickej energie

89 710
spotreba hnedého uhlia

711 546 m3 
spotrebovaného zemného plynu

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search