Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:

Predseda: Ing. Viliam Mrvečka
Členovia: Mgr. Pavol Dubovský, Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

 

Dozorná rada:

Predseda: Ing. František Holeša
Členovia: JUDr. Naďa Švachová, Ing. Vladimír Sagan

 

Vedenie spoločnosti:

generálny riaditeľ: Ing. Viliam Mrvečka
riaditeľ úseku Ekonomika a financovanie: Ing. Jaroslav Ondák

manažér úseku Riadenie výroby a energetických služieb: Ing. Mário Štefanov
manažér úseku Technológia výroby: Ing. Ladislav Kozánek

manažér úseku Životné prostredie a eurofondy: Ing. Marcel Hrobárik
manažér úseku Podpora riadenia a rozvoja: Ing. Milan Garbier
manažér úseku Investície: Ing. Peter Barčík

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search