Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:

Predseda: Ing. František Pompura
Členovia: Ing. Jaroslav Ondák, Ing. Ivan Doletina

 

Dozorná rada:

Predseda: Ing. František Holeša
Členovia: JUDr. Naďa Švachová, Ing. Vladimír Sagan

 

Vedenie spoločnosti:

generálny riaditeľ: Ing. František Pompura
riaditeľ pre stratégiu a rozvoj: Ing. Miroslav Sipták 
riaditeľ úseku Ekonomika a financovanie: Ing. Jaroslav Ondák
riaditeľ úseku Výroba a technika: Ing. Viliam Mrvečka
manažér úseku Obchod: Ing. Ivan Doletina
manažér úseku Rozvoj, investície a ekológia: Ing. Marcel Hrobárik

 

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search