Hľadám dodávateľa tepla

Prečo teplo od nás

 • nepretržitá dodávka tepla počas 24 hodín denne
 • viac ako 50 ročná skúsennosť s výrobou a dodávkou tepla
 • nepretržitý proces rekonštrukcie a modernizácie teplárenských zariadení
 • dvojpalivová základňa
 • vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a el. energie


 


 
 • možnosť vybudovania tepelnej prípojky až k objektu na náklady ŽT, a. s. 
 • priestorová nenáročnosť odovzdávajúcej stanice tepla (OST) bez potreby častých  revízií a kontrol
 • OSTmoderné, automaticky regulované zariadenia s pohodlnou prevádzkou s možnosťou diaľkovo sledovať ich činnosť
 • jedna z najnižších cien tepla v rámci sústav centralizovaného zásobovania teplom v SR
 • stabilizovaná cena podliehajúca kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • nižšia investičná náročnosť odberných energetických zariadení pre odberateľov
 • čistá energia v mieste spotreby
 • znižovanie dopadov na ekológiu realizáciou finančne náročných ekologických zariadení


 


 
 • 24 hodinová poruchová služba

 


 

Kontakty pre zákazníkov

Zákaznícka linka

24-hod. služba
041 5064 222

Poruchová linka

po 15 hod
0917 201 321

Marketing, zmluvy a fakturácia

Peter Halama
peter.halama@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 257
Fax: 041 5064 161

Rozvody a výmenníkové stanice

Martin Trúchly
martin.truchly@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 380
Fax: 041 5064 233

Juraj Kolenčiak
kolenciakj@ziltep.sk

Tel.: 041 506 4152
Mobil: 0917 201 321

Meranie tepla

Peter Košút
peter.kosut@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 379
Fax: 041 5064 233

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search