Som zákazník ŽT, a.s.

Potrebujete zrekonštruovať Vaše tepelné zariadenie, alebo hľadáte informácie?

V rámci modernizácie a rekonštrukcie Vášho tepelného zariadenia, vieme zabezpečiť;

  • poradíme Vám pri výbere vhodného tepelného zariadenia
  • pomôžeme Vám s realizáciou a projektom
  • zabezpečíme technickú podporu a poradenstvo
  • zrealizujeme Vam tepelný audit
  • prevezmeme zariadenie do našej správy

Najčastejšie otázky

Kedy začina a končí vykurovacia sezóna

teplomer zilinska teplarenskaDodávku tepla podrobne opisuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z., ktorá určuje obvyklý začiatok vykurovacej sezóny na 1. september a obvyklý koniec na 31. máj. Samozrejme, každý rok je iný, a teda aj vykurovanie sa reálne začína podľa počasia. V zásade platí, že teplárne začínajú dodávať teplo, keď

  1. priemerná denná teplota vonku klesne pod 13°C aspoň dva dni po sebe a
  2. predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, žeby sa malo otepliť.

Denne merajú teplotu vonkajšieho prostredia v tieni o 7:00, o 14:00 a o 21:00 h a ak sú splnené spomínané podmienky, vykurujú. Rovnako, ak priemerná denná teplota aspoň dva dni po sebe stúpne nad 13°C a podľa predpovede počasia by sa nemalo ochladiť, teplárne dodávku tepla prerušia. A keďže sa na Slovensku nachádzajú oblasti s rôznymi dennými teplotami, niekde sa kúri a inde zasa neskôr.

Niekomu sa hranica 13°C môže zdať príliš nízka (v byte mu je chladno), a preto vyhláška umožňuje dodávateľovi tepla dohodnúť sa so správcom bytom (či už spoločenstvom vlastníkov bytov alebo bytovým družstvom) aj na vyššej teplote, pri ktorej má začať kúriť.

Zdroj: energieprevas.sk

Kto určuje cenu tepla
Kto rozhoduje o odstávkach teplej vody

Kontakty pre zákazníkov

Zákaznícka linka


041 5064 222

Poruchová linka

po 15 hod
0917 201 321

Marketing, zmluvy a fakturácia

Peter Halama
peter.halama@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 257
Fax: 041 5064 161

Rozvody a výmenníkové stanice

Martin Trúchly
martin.truchly@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 380
Fax: 041 5064 233

Rozvody a výmenníkové stanice

Juraj Kolenčiak

kolenciakj@ziltep.sk

Tel.: 041 506 4152
Mobil: 0917 201 321

Meranie tepla

Peter Košút
peter.kosut@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 379
Fax: 041 5064 233

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2017 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search