Som zákazník ŽT, a.s.

Potrebujete zrekonštruovať Vaše tepelné zariadenie, alebo hľadáte informácie?

V rámci modernizácie a rekonštrukcie Vášho tepelného zariadenia, vieme zabezpečiť;

  • poradíme Vám pri výbere vhodného tepelného zariadenia
  • pomôžeme Vám s realizáciou a projektom
  • zabezpečíme technickú podporu a poradenstvo
  • zrealizujeme Vam tepelný audit
  • prevezmeme zariadenie do našej správy

Najčastejšie otázky

Kedy začina a končí vykurovacia sezóna

teplomer zilinska teplarenskaDodávku tepla podrobne opisuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z., ktorá určuje obvyklý začiatok vykurovacej sezóny na 1. september a obvyklý koniec na 31. máj. Samozrejme, každý rok je iný, a teda aj vykurovanie sa reálne začína podľa počasia. V zásade platí, že teplárne začínajú dodávať teplo, keď

  1. priemerná denná teplota vonku klesne pod 13°C aspoň dva dni po sebe a
  2. predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, žeby sa malo otepliť.

Denne merajú teplotu vonkajšieho prostredia v tieni o 7:00, o 14:00 a o 21:00 h a ak sú splnené spomínané podmienky, vykurujú. Rovnako, ak priemerná denná teplota aspoň dva dni po sebe stúpne nad 13°C a podľa predpovede počasia by sa nemalo ochladiť, teplárne dodávku tepla prerušia. A keďže sa na Slovensku nachádzajú oblasti s rôznymi dennými teplotami, niekde sa kúri a inde zasa neskôr.

Niekomu sa hranica 13°C môže zdať príliš nízka (v byte mu je chladno), a preto vyhláška umožňuje dodávateľovi tepla dohodnúť sa so správcom bytom (či už spoločenstvom vlastníkov bytov alebo bytovým družstvom) aj na vyššej teplote, pri ktorej má začať kúriť.

Zdroj: energieprevas.sk

Kto určuje cenu tepla
Kto rozhoduje o odstávkach teplej vody
Ako sa určuje fixná zložka a variabilná zložka ceny tepla?
Ako sa vypočíta regulačný príkon?
Aká by mala byť minimálna teplota teplej úžitkovej vody?

Kontakty pre zákazníkov

Zákaznícka linka


041 5064 222

Poruchová linka

po 15 hod
0917 201 321

Marketing, zmluvy a fakturácia

Peter Halama
peter.halama@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 257
Fax: 041 5064 161

Rozvody a výmenníkové stanice

Martin Trúchly
martin.truchly@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 380
Fax: 041 5064 233

Rozvody a výmenníkové stanice

Juraj Kolenčiak

kolenciakj@ziltep.sk

Tel.: 041 506 4152
Mobil: 0917 201 321

Meranie tepla

Peter Košút
peter.kosut@ziltep.sk

Tel.: 041 5064 379
Fax: 041 5064 233

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search