Technické parametre

Charakteristika zdrojov pre výrobu tepla

Kotol

výkon (th-1 )

palivo

výroba 2014 (GJ)

výroba 2015

(GJ)

výroba 2016

(GJ)

výroba 2017

(GJ)

K 1

75

HU, ZPN

473 980

586 700

808 712

661 009

K 2

75

HU, ZPN

729 613

631 727

618 102

730 975

K 3

75

ZP

-

-

17 305

27 382

K 4

75

HU, ZPN

274 275

401 521

vyradený

vyradený

K 5

125

HU, ZPN

666 181

733 535

917 783

1 001 820

OKP 25

25

ZPN

5 433

6 946

vyradený

vyradený

Prehľad použitých zdrojov

Viete, čo sú dennostupne?

Počet dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje klimatické podmienky. Čím sú klimatické podmienky náročnejšie, t.j. čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Dennostupeň (D°) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (v priemere 20 °C) a priemernej vonkajšej teploty.

Veľmi účinne sa teda dá porovnať výroba v jednotlivých rokoch podľa skutočných dennostupňov tepla v Žiline, ktoré poskytujú obraz o ptrebe vykurovania v lokalite na základe skutočných klimatických podmienok.

Akumulátor

Akumulátor  je oceľová nádrž, ktorá slúži  na uskladnenie tepla

Dennostupne namerané v Žiline (°D)

Jan  Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sept  Okt Nov Dec Spolu Počet hodín vykurovania 
2013 663 524 541 242 41 0 0 0 118 254 427 554 3364 5109
2014 540 431 369 225 96 0 0 0 49 228 357 522 2818 4955
2015 589 540 453 299 95 0 0 0 45 304 432 521 3279 5288
2016 671 448 444 255 59 0 0 0 51 336 443 650 3357 5157
2017 824 509 396 321 67 0 0 0 96 311 462 562 3548 5355

Plynový kotol K3 bol uvedený do prevádzky v roku 2015 a jeho inštalovaný príkon je 60,6 MW s výkonom 75 ton pary za hodinu. Slúži ako výkonová rezerva pri maximálnej výrobe tepla v zimných mesiacoch a súčasne aj ako záložný kotol. Má vlastný komín s výškou 41m.  Je to moderný, výkonovo pružný zdroj, ktorý spĺňa všetky emisné limity platné od roku 2016.

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search