Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 18/6/18 11:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 32.1 mg/m3, ref.
SO2 250 215.8 mg/m3, ref.
NOx 200 176.7 mg/m3, ref.
TZL 25 15.9 mg/m3, ref.