Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 22/5/19 23:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 56.9 mg/m3, ref.
SO2 250 222.1 mg/m3, ref.
NOx 200 162.2 mg/m3, ref.
TZL 25 15.6 mg/m3, ref.