Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 16/2/19 11:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 25.8 mg/m3, ref.
SO2 250 239.6 mg/m3, ref.
NOx 200 189.0 mg/m3, ref.
TZL 25 4.5 mg/m3, ref.