Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 20/8/18 10:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 0.0 mg/m3, ref.
SO2 250 5.2 mg/m3, ref.
NOx 200 91.1 mg/m3, ref.
TZL 25 3.0 mg/m3, ref.