Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 21/2/18 4:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 47.0 mg/m3, ref.
SO2 250 187.4 mg/m3, ref.
NOx 200 183.4 mg/m3, ref.
TZL 25 15.0 mg/m3, ref.