Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 13/12/18 12:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 34.7 mg/m3, ref.
SO2 250 298.5 mg/m3, ref.
NOx 200 195.2 mg/m3, ref.
TZL 25 21.4 mg/m3, ref.