Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 17/10/18 18:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 45.1 mg/m3, ref.
SO2 250 258.3 mg/m3, ref.
NOx 200 189.9 mg/m3, ref.
TZL 25 14.0 mg/m3, ref.