Emisie do komína

SHH - stredné hodinové hodnoty

Čas: 23/4/18 13:00
Názov Povolený limit Aktuálna hodnota Jednotka
CO 250 43.0 mg/m3, ref.
SO2 250 198.6 mg/m3, ref.
NOx 200 178.4 mg/m3, ref.
TZL 25 15.5 mg/m3, ref.