TEPLO

Prenechajte starostlivosť o Vašu tepelnú pohodu na nás!

Rekultivácia odkaliska

Žilinská teplárenská, a.s plánuje z dôvodu postupného napĺňania odkaliska a plánovanej zmeny palivovej základne v nasledujúcich rokoch realizovať rekultiváciu odkaliska. 

DISTRIBUČNÁ SIEŤ

Tepelná energia tisícom odberateľov

Cena tepla pre rok 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o cene tepla platnej od 1.1.2019.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku nášho areálu.

50 rokov ŽT, a.s.

Už viac ako 50 rokov sme dominantný producent tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina. Preveďte sa s nami najdoležitejšími míľnikmi v histórii našej spoločnosti.

LIVE STREAM Z KOMÍNA

Pozrite si živý video pohľad na Žilinu z výšky 194 m.

rok 2017 v číslach

2 421 186 GJ 
vyrobeného tepla
104 540 MWh 
vyrobenej elektrickej energie
148 446
spotreba hnedého uhlia

11 670 957 m3 
spotrebovaného zemného plynu

DODÁVAME TEPLO A TEPLÚ VODU UŽ

0
+
rokov na trhu
0
priamych odberateľov
Image
0
%
tepelnej spotreby mesta
0
TJ
tepelnej energie za rok
0
km
rozvodnej siete

Naši zákazníci

Bytterm
Metsä Tissue
Kia Motors
Mobis
Holiday Inn
Zilinská univerzita
Ministerstvo obrany SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Mirage, s.r.o.
MŠK Žilina
Aupark
Franke Slovakia

Kde nás nájdete

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Košická cesta 11
Žilina 011 87

KONTAKTUJTE NÁS

Pracovná doba:
Po – Pi: 8h – 16h
Tel.: 041 5064 240

Mimopracovná doba:
Recepcia/vrátnica:
Tel.: 041 5064 288

Práca v ŽT, a.s.

Copyright © 2018 Žilinská teplárenská, a.s.. Všetky práva vyhradené.

Search